Technische zuiverheid - Clean Feed

Het DEPRAG-concept voor technische zuiverheid.
Met op elkaar afgestemde componenten.

Vooral bij de productie van kleine, kwetsbare componenten neemt het belang van technische zuiverheid toe. Bijvoorbeeld bij de productie van elektronische of hydraulische producten. Als antwoord op de stijgende trend van Technische Zuiverheid biedt Deprag nu het programma CleanFeed van specifiek ontworpen oplossingen.

De montage van kritische of kwetsbare onderdelen, componenten, samenstellingen en systemen in samenhang met Technische Reinheid vindt plaats in een super schone productieomgeving de zogenaamde Cleanroom. DEPRAG biedt componenten die voldoen aan de eisen van technische reinheid voor het automatisch aanvoeren van schroeven en onderdelen. Vuildeeltjes, mede ontstaan door onderlinge wrijving, worden met behulp van verschillende methoden, apparaten en componenten vermeden of grotendeels opgezogen.

Voordelen

Maximaal integratiegemak

Het Integraal concept voor Technische Reinheid!
Het complete Deprag CleanFeed programma voor alle benodigde op elkaar afgestemde componenten uit één hand.

Het zwaardtoevoersysteem, zonder de schurende werkingen tussen de onderlinge onderdelen door frequent trillen.

 

De omgekeerde schroefmodule. Maak gebruik van de zwaartekracht en schroef van onder naar boven.

 

De Vuildeeltjes-filter (particle killer), voor het weghalen van microscoop kleine wrijvingsdeeltjes en andere verontreinigingen .

 

Vacuümaansluitingen en deeltjesfilter, voor het weg en opzuigen van vuildeeltjes op alle relevante componenten.

Vuildeeltjes-filter

De Vuildeeltjes-filter (Particle Killer) voor technische reinheid

De montage, assemblage van kwetsbare onderdelen, samenstellingen en systemen met betrekking tot technische reinheid vindt plaats in het kader van het zogenaamde “Clean Manufacturing”.
DEPRAG biedt kosteneffectieve, technisch geavanceerde oplossingen die voldoen aan de eisen van technische reinheid voor automatische toevoer van onderdelen. Verontreinigingen worden tijdens het proces verzameld en geëxtraheerd met behulp van vacuüm.
De Vuildeeltjes-filter heeft twee varianten, de In-line en de Pick & Place variant

Inline variant
Pick & Place variant
Hoe werkt een Vuildeeltjes-filter

De schroef wordt gestopt op de eerste positie en de deeltjes op het automatisch toegevoerde schroef worden door middel van een vacuüm opgezogen.
De afgezogen vuildeeltjes worden opgevangen door een filter met een transparant kijkvenster en een verwisselbaar filterelement.

In de tweede positie wordt de gereinigde schroef toegevoerd tot aan de schroevendraaier in de automatiseerde schroefmodule (In-line Variant) of tot aan een “pick” positie (Pick & Place Variant).

Samenvatting

Door gebruik te maken van de volgende componenten kunnen de meest optimale resultaten worden bereikt door het gebruik van:

Gereinigde onderdelen

gereinigde verbindingselementen (bijv. Arnold Cleancon® schroeven) ► Minder vuildeeltjes dankzij een speciaal reinigingsproces.

Zwaard toevoersysteem

een DEPRAG-zwaard toevoer-systeem ► Trillingvrije toevoer van onderdelen en daardoor minder deeltjesvorming.

Vuildeeltjes-filter

een DEPRAG Vuildeeltjes-filter (Particle Killer) ► Vuildeeltjes worden in het toevoersysteem gericht verwijderd.

SFM-V

een DEPRAG SFM-V vacuüm schroefmodule ► Resterend vuil en vuildeeltjes ontstaan tijdens het montageproces wordt opgezogen met behulp van vacuüm.