Selectie leidraad schroeventoevoer

Bent u op zoek naar een geschikte toevoerautomaat voor uw schroeventoepassingen?
De volgende leidraad zal u helpen om onnodige fouten en kosten te vermijden.

STAP 1:

IS HET MOGELIJK OM UW SCHROEF TOE TE VOEREN ?

Voorwaarde om een schroef te kunnen toevoeren:

α > 30°

d ≈ D + 0.5 mm

Benaderingsformule:
L > D + 2 mm

d = Inwendige diameter van de toevoerslang in mm
D = Kopdiameter van de schroef
L = Steellengte

STAP 2:

DE KWALITEIT VAN DE SCHROEF.

STAP 3:

WELK TOEVOERPRINCIPE IS GESCHIKT VOOR UW TOEPASSING ?

STAP 4:

BEPAAL WAT VOOR SOORT HULS TOEPASBAAR IS.

Aan het einde van de toevoerslang is het mondstuk geplaatst voor het begeleiden van de schroef naar de huls die de schroef opvangt zodat deze nauwkeurig gepositioneerd kan worden. Kogelhulzen (1 of 2 rijen) of zogenaamde snavelhulzen worden gemonteerd om de schroef op te nemen en te positioneren.

VOOR EEN HULS MET BEKKEN GELDT:

VOOR EEN HULS MET KOGELS GELDT:

A = D + 2,5 mm
B = A + D - d/2

n = A x B

d = Steeldiameter van de schroef
D = Kopdiameter van de schroef
n = Benodigde ruimte voor het
n = doorlaten van de schroef

B = 3D - 2d + 5 mm

n = Ø B

d = Steeldiameter van de schroef
D = Kopdiameter van de schroef
n = Benodigde ruimte voor het
n = doorlaten van de schroef

STAP 5:

BESCHIKBARE RUIMTE OP HET TE SCHROEVEN COMPONENT.

De plaatsing van de schroevendraaier op de te assembleren componenten is erg belangrijk.

Er is een bepaalde ruimtevereiste voor het type huls (kogels of bekken) dat benodigd is.

Een gelijkmatig oppervlak vereenvoudigt de positionering en bediening van de schroevendraaier met mondstuk en huls. Schuine oppervlakken met verzonken schroefgaten met een kleine diameter, kunnen alleen worden gebruikt met optionele accessoires zoals een schroefmal of sjabloon In de meeste gevallen wordt er dan gekozen voor een huls met kogels.

Olie voor luchtmotor

STAP 6:

1 OF 2 SCHROEVENDRAAIERS.

Met behulp van een toevoerautomaat uitgevoerd met een dubbele spiraal in de trilkom, kunnen twee hand- of inbouwschroevendraaiers onafhankelijk van elkaar worden voorzien van schroeven. In vergelijking met 2 afzonderlijke toevoerunits kan een investeringsbesparing van ca. 25% worden gerealiseerd.

Tevens is het mogelijk om een meerspindel-schroefmodule te voorzien van schroeven met een toevoersysteem.

STAP 7:

SPECIFICATIES.

Voor een goed ontwerp van een schroeventoevoerautomaat zijn de volgende gegevens vereist:

- netspanning / frequentie
- gekozen schroevendraaiertype (koppel en snelheid)
- type en afmetingen van de schroef (indien mogelijk met DIN-nummer gespecificeerd)
- koppel (indien bekend)
- gedetailleerde tekeningen met afmetingen en informatie over de beschikbare ruimte op het component
- lengte van toevoerslang (indien langer dan de standaardlengte van 2 meter).

Voor het verwerken van uw bestelling hebben wij schroeven (ca. 1 vulvolume) en indien mogelijk enkele van het te monteren onderdeel nodig.

De selectie leidraad voor een schroeventoevoersysteem is beschikbaar in het Duits of Engels (PDF-Formaat):